Teemani

Minulle on tärkeää, että Espoo on houkutteleva kaupunki niin yrityksille kuin asukkaillekin. Se mahdollistaa sujuvan arjen kaikenikäisille erilaisista elämäntilanteista huolimatta ja kannustaa jokaista yksilöä tavoittelemaan unelmiaan ja kohti parempaa huomista. Kärkiteemani voit lukea alta, ja lisää ajatuksistani vaalikoneiden kautta!

Velkaantuminen lopetettava

Espoolla on valtava määrä velkaa, ja taloudellinen tilanne on heikentynyt koko maassa koronan myötä. On vastuutonta tulevaisuuden sukupolvia kohtaan ottaa jatkuvasti lisää lainaa, vaikka elämmekin vaikeita aikoja. Aina välillä kuulee väläytettävän vaihtoehtoa veronkorotuksista, mutta se ei ole vaihtoehtona missään kohtaa – veroaste on jo nyt kohtuuttoman korkea, ja Espoon on pysyttävä houkuttelevana kaupunkina niin yrityksille kuin asukkaillekin. Tiukassa taloustilanteessa on pystyttävä tehostamaan kunnan palvelurakennetta ja hakemaan säästöjä esimerkiksi ulkoistusten kautta.

Kaikki työ ja koulutus on arvokasta

Espoo on tunnettu sivistyskaupunkina, jossa monipuolinen koulutus on keskiössä. Näin tulee olla myös tulevaisuudessa, eikä koulutuksesta ole varaa leikata yhtään. Tarvitsemme kipeästi lisää yrittäjiä ja eri alojen ammattilaisia Espooseen, jotta selviämme tiukasta taloustilanteesta ja kaikille löytyy aidosti mielekästä työtä. Kaikilla koulutusasteilla kaivataan lisää yrittäjyyskasvatusta ja yritysmyönteisen asenneilmapiirin lisäämistä. Erityisesti ammatillisella koulutuksella on suuri rooli käytännön osaajien kouluttamisessa, ja valitettavan usein näitä töitä ei yhteiskunnassamme arvosteta riittävästi. Espoon tuleekin olla aidosti edelläkävijä uusien ammattilaisten kouluttamisessa ja työllistämisessä. Mielekäs työ on hyvän elämän perusta, johon jokaisella tulee olla oikeus.

Esteetön Espoo

Espoon on keskityttävä tulevaisuudessa olemaan entistä esteettömämpi kaupunki. Esteettömyys hyödyttää ihan jokaista kaupunkilaista, mutta on osalle välttämättömyys päivittäisten askareiden suorittamisen kannalta. Erityisesti uutta rakentaessa tulee huomioida esteetön kulku sekä tarvittavat opasteet ja kyltit. Rakentamisen lisäksi liikkumiseen on kiinnitettävä huomiota, jotta parkkipaikkoja löytyy kaikkialta tarpeeksi ja esimerkiksi julkisessa liikenteessä siirrytään kokonaan matalalattiaisiin kulkuneuvoihin. Nykyään myös busseissa olevat kuulutukset pysäkeistä ovat olleet erinomainen apu näkövammaisille, ja vastaavia uudistuksia tulee tehdä myös tulevaisuudessa lisää ihan kaikkien arjen helpottamiseksi ja esteellisten henkilöiden itsenäisen elämän mahdollistamiseksi.